Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Aktualności

Dzień informacyjny na temat Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020  w Programach Transnarodowych i Międzyregionalnym

  

 

Regionalny Punkt Kontaktowy EWT w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego ma  przyjemność  zaprosić Państwa na DZIEŃ INFORMACYJNY na temat Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020  w Programach Transnarodowych i Międzyregionalnym, który odbędzie się w Szczecinie dnia 5 grudnia 2017 w Hotelu FOCUS od godziny 10.00. Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych upływa z końcem dnia 27 listopada 2017 r.

Szczegółowe informacje:

http://www.ewt.wzp.pl/szkolenia-i-konferencje/dzien-informacyjny-programow-transnarodowych-5-grudnia-2017-w-szczecinie

 

 


 

Nabór na Zachodniopomorską Listę Infrastruktury Badawczej na Rzecz Przedsiębiorstw (ZLIB)

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi nabór na Zachodniopomorską Listę Infrastruktury Badawczej na Rzecz Przedsiębiorstw (ZLIB). Do wpisania na ZLIB mogą ubiegać się przedsięwzięcia zlokalizowane na terenie województwa Zachodniopomorskiego a polegające na tworzeniu lub rozwijaniu publicznej infrastruktury badawczo – rozwojowej w jednostkach naukowych, w zakresie niezbędnym do uruchomienia lub rozszerzenia działalności badawczo – rozwojowej w obszarach objętych inteligentnymi specjalizacjami województwa. Planowe do uruchomienia przedsięwzięcia realizowane mogą być przez uczelnie, jednostki naukowe, partnerstwa uczelni, jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw. 

Zgłaszane przedsięwzięcia muszą spełniać wymogi określone w Regulaminie przedsięwzięć na Zachodniopomorską Listę Infrastruktury Badawczej na Rzecz Przedsiębiorstw, który dostępny jest na stronie http://www.rpo.wzp.pl/o-programie/poznaj-inteligentne-specjalizacje/zachodniopomorska-lista-infrastruktury-badawczej-0

Nabór prowadzony przez UM WZP trwa do 17 listopada br. Wydział, zespoły badawcze planujące złożenie fiszki projektowej proszone są o przedłożenie dokumentów najpóźniej do dnia 7 listopada br. do Działu Projektów Europejskich. Szczegółowych informacji udziela Kierownik Działu Projektów Europejskich p. Agnieszka Skrycka (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 91 444 11 42)

 

 


 

INDYWIDUALNE KONSULTACJE W RAMACH

INTERREG SOUTH BALTIC PROGRAMME 2014-2020

 

Rejestracja na indywidualne konsultacje projektowe w ramach Interreg South Baltic Programme 2014 – 2020 dostępna jest na stronie:

https://southbaltic.eu/individual-consultations

 


 

NABÓR WNIOSKÓW NA PROJEKTY

WSPIERAJĄCE ROZWÓJ KADR DLA PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO

 

Uprzejmie informujemy, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiła w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOT/17 na projekty wspierające rozwój kadr dla przemysłu motoryzacyjnego, stanowiący duży potencjał rozwojowy dla gospodarki i zatrudnieniowy dla absolwentów szkół wyższych w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających  potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa .

 

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane

od 8 maja 2017 r. do 9 czerwca 2017 r.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia oraz regulaminem konkursu wraz z załącznikami.

 


NABÓR WNIOSKÓW NA PROJEKTY

PODNOSZĄCE KOMPETENCJE KADRY DYDAKTYCZNEJ UCZELNI

 Uprzejmie informujemy, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiła w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Konkurs nr POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/17 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni. W ramach projektu uczelnia przeprowadzi działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, prowadzenia dydaktyki w języku obcym, zarządzania informacją.

 

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane

od 29 maja 2017 r. do 28 lipca 2017 r.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia oraz regulaminem konkursu wraz z załącznikami.

 


 

Nabór wniosków w projekcie "Akredytacje zagraniczne" 

 

Projekt pozakonkursowy "Akredytacje zagraniczne" zakłada uzyskanie przez polskie uczelnie renomowanych zagranicznych akredytacji lub certyfikatów jakości kształcenia. Działania te zwiększą poziom umiędzynarodowienia uczelni poprzez wzrost atrakcyjności oferty edukacyjnej dla zagranicznych studentów i naukowców. Poprawią również konkurencyjności uczelni w międzynarodowych rankingach.

Przyjmowanie wniosków rozpocznie się od dnia 27 kwietnia 2017 r. Potrwa, aż do wyczerpania środków finansowych.

Więcej informacji...

  


Konkurs na projekt wspierający osoby  dorosłe w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłosił konkurs (nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K21/17) na projekty zakładające wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych.

Naboru projektów w konkursie odbywa się za pomocą systemu LSI2014, wniosek należy złożyć do 8 maja 2017 r.

Więcej informacji...

Do pobrania:
Prezentacja ze spotkania Działanie 8.10

  


Dni Otwarte Funduszy Europejskich

 

 

Rozpoczęła się IV edycja ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. „DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH”. Uniwersytet Szczeciński jako beneficjent bierze udział w przedsięwzięciu polegającym na prezentacji i promocji projektów, na które otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WZ oraz PO IŚ 2007 -2013.

Dział Projektów Europejskich US oraz koordynatorzy projektów inwestycyjnych zapraszają wszystkich pracowników US, mieszkańców najbliższej okolicy oraz turystów z całej Polski do obejrzenia efektów pracy zrealizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej, które są wynikiem dobrych pomysłów i przedsiębiorczych postaw niektórych Wydziałów US.

W dniach 18 – 20.05.2017 r. „otwieramy” projekty na co dzień niedostępne. W programie mnóstwo ciekawych atrakcji ukierunkowanych na: edukację i rozwój, kulturę i sztukę, warsztaty i szkolenia, zdrowie, sport i rekreację.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramami „Dni Otwartych Funduszy Europejskich”  przygotowanymi przez Wydziały US, które realizują poszczególne projekty:

1. Centrum Dydaktyczno – Badawcze Nauk Przyrodniczych US (Wydział Nauk o Ziemi)

2. Remont Biblioteki US (Biblioteka Główna)

3. Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii (Wydział Biologii)

4. Service Inter Lab (Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług)

5. Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka (Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia)

 

 

 


„Zostań ekspertem Komisji Europejskiej i poznaj tajemnice Participant Portal!”- warsztaty dla pracowników naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego

 

JM Rektor US, prof. dr hab. Edward Włodarczyk zaprasza na pierwsze z pięciu szkoleń dot. pozyskiwania grantów badawczych w ramach Programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej, które odbędzie się na Wydziale Matematyczno-Fizycznym przy ul. Wielkopolskiej 15, w dniu 25 kwietnia 2017r. w godzinach od 9:00 do 13:00, w sali 202.

Warsztaty komputerowe pod tytułem: „Zostań ekspertem Komisji Europejskiej i poznaj tajemnice Participant Portal" w Horyzoncie 2020 są przeznaczone dla 15 pracowników naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego, a poprowadzi je p. Agata Skrobek, konsultantka ds. Programów Badawczych w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Celem warsztatów jest zapoznanie naukowców z serwisem Participant Portal, który obsługuje konkursy ogłaszane w programie ramowym Horyzont 2020 i zawiera stosowną dokumentację konkursową.

Mają one także wyjaśnić, jak zostatać ekspertem Komisji Europejskiej (KE) oceniającym innowacyjne projekty w Horyzoncie 2020. Podczas spotkania zostaną przedstawione korzyści, jakie daje pełnienie funkcji eksperta KE, jego obowiązki oraz zasady pracy. Bycie ekspertem jest niewątpliwie idealną okazją do rozwoju kariery zawodowej oraz współpracy z wybitnymi naukowcami z całej Europy.
Powyższa oferta szkoleniowa skierowana jest do naukowców, którzy posiadają znajomość języka angielskiego (dobry stopień komunikacyjny). Wskazane jest przygotowanie swojego CV w języku angielskim (w formie elektronicznej), gdyż znacznie ułatwi to zakładanie profilu eksperta.

Aby wziąć udział w warsztatach, należy zarejestrować się do dnia 21 kwietnia br. na stronie: https://innowacje.zut.edu.pl/wydarzenia/zostan-ekspertem-komisji-europejskiej-i-poznaj-tajemnice-participant-portal-warsztaty-dla-naukowcow-uniwersytetu-szczecinskiego

Z przyczyn technicznych rejestracja będzie możliwa od dnia 10 kwietnia 2017r. Ewentualne pytania dot. ww. wydarzenia proszę kierować bezpośrednio do p. Edyty Kowalczyk-Luc, Pełnomocnik Rektora ds. Programu Horyzont 2020 (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub tel. 91 444 14 28).

 

 

 


Wyjedź, skorzystaj, rozwiń skrzydła - szanse dla naukowców US w programie RISE

 

RCIiTT ZUT oraz Pełnomocnik Rektora US ds. Programu Horyzont 2020 maja przyjemność zaprosić Państwa na warsztaty, które odbędą się 17 lutego 2017r. w Sali Senatu US (Rektorat US, al. Papieża Jana Pawła II nr 22a) w godz. 09:00-13:00.

Warsztaty będą dotyczyły aktualnie otwartego konkursu Research and Innovation Staff Exchange (RISE) w ramach Horyzontu 2020. RISE polega na wymianie pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami (naukowcy, w tym doktoranci oraz kadra zarządzająca, administracyjna i techniczna) pracującymi w różnych krajach i sektorach (np. sektor akademicki i biznes/przemysł). Dzięki temu programowi możliwe jest prowadzenie projektu badawczego oraz wymiana wiedzy, doświadczeń i działania sieciujące, takie jak konferencje, szkolenia, spotkania. Szczególnie wskazany jest udział małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z zasadami ubiegania się o grant w ramach Research and Innovation Staff Exchange (RISE) w Horyzoncie 2020. Podczas spotkania przedstawione zostaną kluczowe elementy wniosku, praktyczne porady oraz zasady pisania wniosku projektowego. Dzięki formie warsztatowej, w której będą miały miejsce ćwiczenia grupowe przećwiczone zostaną praktyczne aspekty aplikowania o grant.

Warsztaty poprowadzi Edyta Pazura-Umecka, konsultantka ds. Programów Badawczych w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT.

Więcej informacji na temat konkursu RISE TUTAJ. Program szkolenia oraz rejestracja dostępne: http://innowacje.zut.edu.pl/wydarzenia/wyjedz-skorzystaj-rozwin-skrzydla-szanse-dla-naukowcow-us-w-programie-rise 

O przyjęciu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń. W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu: 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

lub  tel.: 91 449 41 53, 91 444 14 28

  


Spotkanie dedykowane osi priorytetowej PA 3- TRANSPORT

 

Punkt Kontaktowy Programu Interreg Południowy Bałtyk wraz z niemieckim Punktem Kontaktowym Programu PB organizują w Szczecinie warsztatowe spotkanie dla partnerów polskich i niemieckich.

Spotkanie będzie dedykowane wyłącznie jednej osi priorytetowej PA 3- TRANSPORT. Językiem spotkania będzie angielski.

Organizatorzy planują:

·        przekazać informacje wymagane do najbliższego IV naboru który odbędzie się od 22 maja do 30 czerwca 2017 dla Programu Interreg Południowy Bałtyk w tematyce Transportu ,

·        dać możliwość wszystkim uczestnikom, by przedstawili swoje pomysły na potencjalne projekty, podyskutowali z pozostałymi uczestnikami, znaleźli brakujących partnerów, dołączyli do innych prezentowanych propozycji, nawiązali kontakty z innymi uczestnikami i skonsultowali zasadność bądź prawidłowość swoich pomysłów projektowych z pracownikami Punktów Kontaktowych organizującymi spotkanie.

Spotkanie odbędzie się w dniu 7 marca 2017 od godzin południowych w Szczecinie.

Szczegółowych informacji udzieli Pani Anna Błeszyńska z Punktu Kontaktowego EWT:

Tel.91/ 44 67 210

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  


Wyjedź, skorzystaj, rozwiń skrzydła - RISE w Horyzoncie 2020

 

RCIiTT ZUT zaprasza na bezpłatne warsztaty, które odbędą się 10 lutego br.

W trakcie warsztatów, które poprowadzi Edyta Pazura-Umecka zaprezentowane zostaną zasady ubiegania się o grant w ramach aktualnie otwartego konkursu Research and Innovation Staff Exchange w Horyzoncie 2020. Dzięki formie warsztatowej będzie możliwość przećwiczenia praktycznych aspektów aplikowania o grant.

Więcej informacji o wydarzeniu dostępne jest na stronie: 

http://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/wyjedz-skorzystaj-rozwin-skrzydla-rise-w-horyzoncie-2020-warsztaty

  


Szkolenie „Tworzenie modeli biznesowych”

 

RCIiTT zaprasza pracowników naukowych z województwa zachodniopomorskiego na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 31 stycznia 2017 r.

Celem szkolenia jest:

1. przybliżenie pracownikom naukowym zasad projektowania i planowania przedsięwzięcia biznesowego opartego o posiadaną technologię, 

2. przedstawienie sposobów weryfikowania zasadności takich przedsięwzięć.

W oparciu o narzędzie Business Model Canvas po szkoleniu uczestnik będzie znał podstawowe zasady projektowania przedsięwzięcia biznesowego oraz sposoby jego rozwijania na wczesnych etapach.

Więcej informacji na temat szkolenie i formularz rejestracji są dostępne na stronie:

http://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/szkolenie-tworzenie-modeli-biznesowych-dla-pracownikow-naukowych

  


Regionalny Punkt Kontaktowy w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA planuje zorganizowanie szeregu szkoleń w roku 2017.

 

Terminy oraz rodzaj spotkań w dużej mierze uzależniony jest od potrzeb osób zainteresowanych szkoleniami.

W związku z powyższym w celu dostosowania tematyki szkoleń do Państwa oczekiwań Regionalny Punkt Kontaktowy zwraca się z prośbą o podanie tematów, którymi byliby w najbliższym czasie Państwo zainteresowani.

Proponowane zagadnienia:

- Informacje o Programie INTERREG VA

- Sposób wypełniania wniosku o dofinansowanie

- Sposób korzystania z Elektronicznego Systemu Monitoringu (eMS) Programu INTERREG VA 

- Kwalifikowalność wydatków

- Sposób realizacji projektu

- Zamówienia publiczne (ogólnie)

- Sposób promocji projektów

- Rozliczanie projektów (ogólnie)

- Fundusz Małych Projektów Programu INTERREG VA

- Inne, jakie:……………………………………………

Podane zagadnienia oraz wszelkie sugestie z Państwa strony posłużą do opracowania szczegółowego harmonogramu ww. spotkań informacyjnych.

Informacje należy przesłać  do dnia 24.01.2017 r.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Ponadto informujemy, iż Regionalny Punkt Kontaktowy zmienił adres:
ul. Wyzwolenia 105 w Szczecinie, IV piętro, pokój 402.

  


Uprzejmie informujemy, że trwa nabór do Szkoły Tłumaczy na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego (Przekład Specjalistyczny Prawniczy i Ekonomiczny)

 

Wszystkim osobom zainteresowanym doskonaleniem wiedzy w zakresie języka specjalistycznego lub też przygotowującym się do podjęcia zawodu tłumacza proponujemy zajęcia w grupie języka angielskiego lub niemieckiego.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie po adresem:

http://www.wf.usz.edu.pl/szkolatlumaczy

 


 Efektywne zarządzanie rozwojem naukowym – szkolenie w RCIiTT

RCIiTT zaprasza na wyjątkowe szkolenie dla naukowców i doktorantów pt. „Efektywne zarządzanie rozwojem naukowym”, które odbędzie się 12 października 2016 r. Jest to jedyna okazja do dowiedzenia się jak zarządzać swoim rozwojem, jak budować dorobek naukowy, a także przygotowywać analizy bibliometryczne i publikować w prestiżowych czasopismach. Zapraszamy do rejestracji, liczba miejsc ograniczona! Więcej informacji TUTAJ.

 


 Regulamin trybu i zasad realizacji w Uniwersytecie Szczecińskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Dział Projektów Europejskich uprzejmie informuje, iż od dnia 6 września 2016 r. obowiązuje nowy Regulamin trybu i zasad realizacji w Uniwersytecie Szczecińskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Osoby realizujące projekty oraz przygotowujące dokumentację aplikacyjną prosimy o zapoznanie się z zapisami Zarządzenia nr 50/2016 Rektora US. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Działu Projektów Europejskich w zakładce "O dziale".

 >> Szczegóły <<

 


Konferencja „Be Smart, Think Blue” i spotkanie brokerskie

19-20 września 2016 r., Gdańsk

W ramach wydarzenia przedsiębiorcy, instytucje badawcze, uczelnie, podmioty publiczne i organizacje pozarządowe działające w sektorze morskim będą mieli możliwość współdziałania dla wzmocnienia Błękitnych Inteligentnych Regionów oraz szansę nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami do projektów programu Horyzont 2020. Rejestracja jest otwarta do 5 września.

 >> Szczegóły <<

Komisja Europejska szuka ekspertów, którzy ocenią efekty programu Horyzont 2020

Komisja Europejska zobowiązała się do przeprowadzenia okresowej oceny efektów programu Horyzont 2020. W tym celu powoła grupę ekspertów, którzy ocenią dotychczasową realizację programu i wypracują rekomendacje wyznaczające kierunek przyszłych badań i innowacji w UE. Zgłoszenia do grupy ekspertów można przesyłać do 9 września. Prace grupy mają rozpocząć się w styczniu 2017 r. i potrwać pół roku.

 >> Szczegóły << 

NABÓR WNIOSKÓW NA PROJEKTY PODNOSZĄCE KOMPETENCJE KADRY DYDAKTYCZNEJ UCZELNI 

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 27 czerwca 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiła w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego

Konkurs 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni w ramach wspierania zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

W ramach projektu uczelnia może przeprowadzić działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, prowadzenia dydaktyki w języku obcym, zarządzania informacją.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia oraz regulaminem konkursu wraz z załącznikami.

 


 

NABÓR WNIOSKÓW NA PROJEKTY

W PROGRAMIE ŚCIEŻKI KOPERNIKA 2.0 

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 22 czerwca 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Konkurs 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty w programie Ścieżki Kopernika 2.0

w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej poprzez działania dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji uczestników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego, wykorzystujące zasoby uczelni (np. kadrę dydaktyczną, laboratoria, aparaturę naukową), których efektem powinno być stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć obejmujących sposoby i metody rozbudzenia w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia oraz regulaminem konkursu wraz z załącznikami.

 


 

 NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH KAPITAŁU ZALĄŻKOWEGO INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK

W ramach programu INTERREG Południowy Bałtyk ogłoszony został nowy nabór wniosków o dofinansowanie z Instrumentu Kapitał Zalążkowy (Seed Money Facility).

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o środki na opracowanie koncepcji projektów, których realizacja może być następnie finansowana z Programu. Koncepcja projektu musi dotyczyć jednego ze zdefiniowanych w Programie celów szczegółowych, takich jak m.in.:

poprawa konkurencyjności MSP z zielonego i niebieskiego sektora na rynkach międzynarodowych,

- transfer innowacji na rzecz MSP z tych sektorów,

- wykorzystanie zielonych technologii do obniżenia poziomu zanieczyszczenia środowiska,

- wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego do rozwijania turystyki,

- poprawa jakości usług transportowych i technologie transportowe przyjazne środowisku,

- wymiana wykwalifikowanej siły roboczej w zielonym i niebieskim sektorze,

- wzmacnianie zdolności instytucjonalnych w zakresie współpracy międzynarodowej.

Szczegółowe informacje, dotyczące kwalifikowalności działań i warunków naboru, są dostępne na stronie Wspólnego Sekretariatu:

https://southbaltic.eu/seed-money lub na stronie www.ewt.wzp.pl .

Regionalny Punkt Kontaktowy EWT dla Południowego Bałtyku chętnie skonsultuje z Państwem pomysł na projekt i odpowie w miarę możliwości na wszelkie wątpliwości.

Kontakt pod nr telefonu: 91 44 67 210 (Szczecin RPK) i 94 317 74 08 (Koszalin RPK).


 

KONKURS NR 1/MPK/POWER/3.3/2016 NA MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA.


Narodowe Centrum Badań jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego konkurs nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 na Międzynarodowe Programy Kształcenia dotyczący poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców.

>>PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA ORAZ REGULAMIN KONKURSU<<

Jednocześnie IP informuje, iż przedmiotowy konkurs w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA oznaczony jest numerem naboru: POWR.03.03.00-IP.08-00-MPK/16.

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy kierować do IP na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 

 


 

 SEED MONEY FACILITY ogłosiło i opublikowało nabór na stronie:

 

>>SEED MONEY FACILITY<<

 

Nabór trwa od 31 maja do 17 czerwca 2016.

Fundusze Seed Money w ramach programu Południowy Bałtyk są tymi środkami, za pomocą których można z min. jednym partnerem zagranicznym wypracować pomysł na nowy projekt do takiego stopnia, który umożliwi złożenie go np. w nadchodzącym III naborze wniosków, który będzie trwał od 2 listopada do 16 grudnia 2016. 

 Najważniejsze założenia tego naboru do Seed Money, to:

  1. Zakres tematyczny- dostępny dla wszystkich osi priorytetowych
  2. Oczekiwane wyniki i działania- każdy projekt powinien wypracować „project concept paper” zawierający opis przyszłego projektu zgodnego z celami Interregu Południowy Bałtyk; działania projektu Seed Money, to spotkania, wstępne badania/opracowania do projektu, ew. warsztaty konieczne do sformułowania wspólnego projektu; przykład takiego project concept paper będzie dostępny od 31 maja na www.southbaltic.eu;
  3. Partnerstwo to przynajmniej 2 partnerów z dwóch różnych krajów; lista instytucji kwalifikowalnych zbieżna z kwalifikowalnością partnerów w programie;
  4. Trwałość i koszty kwalifikowalne- kontraktowanie –sierpień 2016; wdrażanie wrzesień-grudzień 2016 (czyli raczej na III nabór 2.11-16.12.2016); zamknięcie-styczeń/luty 2017; tyko linie budżetowe: Staff/travel and accomodation /external expertise będą kwalifikowalne, przy czym max. 1 500 Eur może być na napisanie wniosku; linia budżetowa administracja/inwestycje nie jest kwalifikowalna;
  5. Wielkość projektu- do 40 tys Euro, przy finansowaniu dla PL, LT i DE do 85%; dla SE i DK do 75%;
  6. W przypadku zatwierdzenia Seed Money i zaakceptowania później wniosku w regularnym naborze- nie można wnioskować o zwrot kosztów przygotowawczych dla dużego projektu;
  7. Projekty, które nie uzyskały akceptacji w I naborze nie mogą ubiegać się o Seed Money;
  8. Elektroniczną wersję aplikacji, zeskanowane deklaracje partnerskie oraz skan strony z podpisem wnioskodawcy muszą być dostarczone do JS elektronicznie do 17 czerwca 2016 do godziny 16.00.

Pozostałe szczegóły dotyczące tego krótkiego naboru - na stronie Wspólnego Sekretariatu

>>SEED MONEY<<       >>www.ewt.wzp.pl<<

 

Dokumenty do pobrania:

1. Oferta współpracy z SE do TO5

2. Tablica informacyjna programów EWT

 


 

 Warsztaty pt. „Aspekty finansowe w Horyzoncie 2020”

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii serdecznie zaprasza pracowników naukowych i administracyjnych uczelni wyższych oraz przedsiębiorców do udziału w warsztatach pt. „Aspekty finansowe w Horyzoncie 2020”, które będą miały miejsce
31 maja br. w siedzibie RCIiTT przy ul. Jagiellońskiej 20-21 w Szczecinie. Spotkanie będzie okazją do zapoznania się z najważniejszymi zasadami finansowymi obowiązującymi w programie Horyzont 2020. Podczas warsztatów przedstawionych zostanie wiele przykładów praktycznych oraz przeprowadzonych zostanie szereg ćwiczeń pozwalających uczestnikom zastosować pozyskaną wiedzę.

Zapraszamy do rejestracji na

 >>stronie internetowej RCIiTT<<

 

 


 

Uniwersytet Szczeciński w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 14 listopada 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146 z pózn. zm.), występując jako Lider Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”,

 

Ogłasza nabór otwarty na Partnera zainteresowanego wspólną realizacją Projektu

w konkursie nr 2/PRK/POWER/3.1/2016

Ofertę (wypełniony formularz ofertowy oraz wskazany załącznik) należy składać do dnia 02 czerwca 2016r. godz. 15:30, w siedzibie  Uniwersytetu Szczecińskiego osobiście lub za pośrednictwem poczty lub usług kurierskich (decyduje data wpływu dokumentu do jednostki).

 

Oferta powinna być zapakowana w zapieczętowaną kopertę, opisaną  w następujący sposób:

Dział Projektów Europejskich Uniwersytetu Szczecińskiego

al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

pok. 313

 

Dokumenty do pobrania:

- Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych

- Formularz oferty 1

 

 


 

DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Rozpoczęła się III edycja ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. „DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH”. Uniwersytet Szczeciński jako beneficjent bierze udział w przedsięwzięciu polegającym na prezentacji i promocji projektów, na które otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WZ oraz PO IŚ 2007 -2013.

Dział Projektów Europejskich US oraz koordynatorzy projektów inwestycyjnych zapraszają wszystkich pracowników US, mieszkańców najbliższej okolicy oraz turystów z całej Polski do obejrzenia efektów pracy zrealizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej, które są wynikiem dobrych pomysłów i przedsiębiorczych postaw niektórych Wydziałów US.

W dniach 12 – 15.05.2016 r. „otwieramy” projekty na co dzień niedostępne. W programie mnóstwo ciekawych atrakcji ukierunkowanych na: edukację i rozwój, kulturę i sztukę, koncerty, warsztaty i szkolenia, zdrowie, sport i rekreację.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramami „Dni Otwartych Funduszy Europejskich”  przygotowanymi przez Wydziały US, które realizują poszczególne projekty:

 

1. Centrum Dydaktyczno – Badawcze Nauk Przyrodniczych US

(Wydział Nauk o Ziemi)

>> WIĘCEJ <<

2. Remont Biblioteki US

(Biblioteka Główna)

>> WIĘCEJ <<

3. Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii

(Wydział Biologii)

>> WIĘCEJ <<

4. eLBRUS - Laboratoria Badawczo-Rozwojowe US

(Wydział Matematyczno-Fizyczny)

>> WIĘCEJ <<

5. Service Inter Lab

(Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług)

>> WIĘCEJ <<

6. Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka

(Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia)

>> WIĘCEJ <<

 

 

 


 

 

NABÓR WNIOSKÓW NA PROJEKTY EDUKACJI FILOZOFICZNEJ

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiła w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr 3/EFI/POWER/3.1/2016 na projekty Edukacji Filozoficznej w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej poprzez wykorzystanie potencjału dydaktycznego uczelni i zaangażowanie szkół wyższych do współpracy z gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi w celu wspierania wśród uczniów kompetencji związanych z poprawnym argumentowaniem, krytycznym, samodzielnym myśleniem, logiką i heurystyką.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia oraz regulaminem konkursu wraz z załącznikami.

>>> SZCZEGÓŁY <<<


NABÓR WNIOSKÓW W PROGRAMIE ROZWOJU KOMPETENCJI

Uprzejmie informujemy, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiła w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 na projekty dotyczące podnoszenia kompetencji osób uczestniczących
w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki
i rozwoju kraju,
określanych w oparciu o analizy i prognozy potwierdzające potrzebę rozwijania określonych kompetencji w konkretnych obszarach oraz w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców/organizacje pracodawców, realizowane (z wyłączeniem staży) poprzez:

 

-    certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje,

-    dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami,

-    dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych,

-     wizyty studyjne u pracodawców.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia oraz regulaminem konkursu wraz z załącznikami.

>>SZCZEGÓŁY<<

_______________________________________________________________________

REGIONALNE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII
ZAPRASZA NA SPOTKANIE INFORMACYJNE 

"Postaw na międzynarodową karierę! Napisz doskonały wniosek o stypendium Marii Skłodowskiej-Curie" 

Spotkanie odbędzie się 9 maja br., w godzinach 9:00 - 15:00, 

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie, 

ul. Jagiellońska 20-21, sala "Szwalnia" (s. 116, I piętro).

_______________________________________________________________________

NABÓR WNIOSKÓW NA PROJEKTY W PROGRAMIE ROZWOJU KOMPETENCJI
NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-695), przy ul. Nowogrodzka 47a, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146) oraz Rocznego Planu Działania zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą PO WER w dniu 18 lutego 2016 r. oraz uprawnień przysługujących mu jako Instytucji Organizującej Konkurs ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER Konkurs nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 na Nowe Programy Kształcenia dotyczące realizacji programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających w szczególności:

a) tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze,
b) dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych,
c) działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 1 lipca 2016 r. 

>>WIĘCEJ<<

_______________________________________________________________________

 

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
zaprasza pracowników administracji US na

kurs języka angielskiego dofinansowany ze środków na wsparcie organizacyjne mobilności w ramach programu Erasmus +

Liczba miejsc mocno ograniczona !!

Czas trwania kursu:

07.03.2016 r. – 15.07.2016 r.,

Miejsce spotkań:

ul. Wojska Polskiego 107-109, sala 3 (parter)

Poziom językowy:

początkujący, podstawowy i średniozaawansowany 

Godziny i terminy spotkań:

Spotkania odbywać się będą w poniedziałki lub piątki
(1 raz w tygodniu po 1,5 godz.)
O godz. 15.30 lub 17.00 (szczegółowy harmonogram znajduje się
w załączniku)

Wymagania :

wpisowe 100 PLN (poza tym zajęcia są bezpłatne)

Pierwszeństwo udziału w kursie językowym przysługuje pracownikom administracyjnym kontynuującym naukę języka, którzy uczestniczyli w kursach organizowanych w roku akademickim 2014/2015.

W pozostałych przypadkach decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane kursami proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres mailowy koordynatora kursów: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w nieprzekraczalnym terminie do 29. 02. 2016r.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej Wydziału Filologicznego w zakładce aktualności, na stronie Działu Spraw Międzynarodowych oraz na stronie głównej US w zakładce aktualności ORAZ: http://www.dsm.usz.edu.pl/kursy-jezykowe

Wszelkie pytania proszę przesyłać na adres mailowy koordynatora: ddziadosz@wp.p

_______________________________________________________________________

15.02.2016

Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego

Jego Magnificencja prof. dr hab. Edward Włodarczyk

serdecznie zaprasza na otwarte spotkanie informacyjne dotyczące aktualnych programów wspierających wybitnych uczonych oraz zespoły badawcze we wszystkich dziedzinach nauki. Niniejsze wydarzenie odbędzie się w dniu 29 lutego 2016 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w siedzibie Biblioteki Międzywydziałowej Uniwersytetu Szczecińskiego mieszczącej się przy Al. Piastów 40b w Szczecinie, budynek nr 3 Kampusu. W spotkaniu w roli prelegenta wystąpi Pan dr Tomasz Perkowski - wiceprezes zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP), absolwent Akademii Rolniczej w Szczecinie, studiów podyplomowych w Central European University w Budapeszcie oraz MBA na Uniwersytecie Szczecińskim.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej jako największe w kraju pozabudżetowe źródło finansowania nauki jest instytucją typu non profit, która realizuje swoje cele poprzez wspieranie wybitnych uczonych i zespołów badawczych we wszystkich dziedzinach nauki, modernizację warsztatów badawczych, czy wspomaganie innowacyjnych przedsięwzięć i komercjalizacji odkryć oraz wynalazków naukowych. Wykład otwarty poświęcony będzie działalności Fundacji na rzecz naukowców, możliwościom aplikowania w aktualnych konkursach oraz zasadom przyznawania wsparcia przez Fundację dla uczonych ze stopniem dr hab./prof., uczonych przed doktoratem i po doktoracie, pracowników naukowych i doktorantów z polskich jednostek naukowych. Po spotkaniu zapraszam wszystkich uczestników do dyskusji oraz na poczęstunek.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do dnia 24 lutego br. do godziny 12:00 w Dziale Projektów Europejskich US - telefonicznie pod nr tel. 91/444 11 42 lub drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , podając dane: imię i nazwisko, jednostkę organizacyjną, nr telefonu.

WSKAZÓWKI DOJAZDU

_______________________________________________________________________

05.02.2016

Uniwersytet Szczecińskiw oparciu o art. 33 ustawy z dnia 14 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146 z pózn. zm.), występując jako Lider Projektu współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)

 

Ogłasza nabór otwarty na Partnera zainteresowanego wspólną realizacją Projektu

w konkursie  2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego / 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)

Dokumenty do pobrania:
Nabór partnera 2.3 POPC.pdf

Nabór partnera 2.3 POPC.doc

_______________________________________________________________________

MONOGRAFIE - Adiustacje.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomiła konkurs ADIUSTACJE dla autorów monografii naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych na dofinansowanie kosztów adiustacji językowej prac przygotowanych do wydania w jednym z języków kongresowych przez wydaawcę zagranicznego. Więcej...


 

RCIiTT zaprasza na spotkanie informacyjne.

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Otwarcie nowych konkursów w HORYZONCIE 2020 – mechanizm finansowania badań naukowych”. Odbędzie się ono 3 grudnia w godz. 9:00-12:00, w siedzibie RCIiTT. Zapraszamy do rejestracji! więcej

 

 
OTWARTY NABÓR PARTNERA W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/PRK/POWER/3.1/2015 „PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI", DZIAŁANIE 3.1. KOMPETENCJE W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020
 
Uniwersytet Szczeciński na podstawie art. 33 Ustawy  z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146), ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 „Program Rozwoju Kompetencji” ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Szczegóły w załączonym dokumencie >>
 

OTWARTY NABÓR PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZAINTERESOWANEGO WSPÓLNĄ REALIZACJĄ PROJEKTU W KONKURSIE NR 1/PRK/POWER/3.1/2015, DZIAŁANIE 3.1. KOMPETENCJE W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020
 
Uniwersytet Szczeciński na podstawie art. 33 Ustawy  z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146), występując jako Lider Projektu współfinnasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju", Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym", ogłasza otwarty nabór na Partnera zainteresowanego wspólna realizacją projektu w konkursie nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 >>
 

OTWARTY NABÓR PARTNERA W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/PRK/POWER/3.1/2015 „PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI", DZIAŁANIE 3.1. KOMPETENCJE W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020
 
Uniwersytet Szczeciński na podstawie art. 33 Ustawy  z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146), ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 „Program Rozwoju Kompetencji” ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Szczegóły w załączonym dokumencie>>
 

15. EDYCJA NAGRÓD NAUKOWYCH POLITYKI
 
Do 22 czerwca Fundacja Tygodnika „Polityka” przyjmuje zgłoszenia młodych naukowców o stypendia: 5 stypendiów po 30 tys. zł i 10 nagród finałowych po 10 tys. zł. Co roku wyłanianych jest kilkanaście zwycięskich zgłoszeń w 5 dziedzinach nauki.>>
 

DEBATA „JAKIE MAJĄ BYĆ NASZE UCZELNIE I POLSKA NAUKA"
 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje otwartą debatę o wyzwaniach nauki i szkolnictwa wyższego. Do dyskusji, która odbędzie się 24 czerwca br. w Warszawie, zaproszono przedstawicieli uczelni, instytutów, ciał reprezentujących środowisko, gremiów i ruchów społecznych. Podstawą do dialogu będą dokumenty i propozycje przygotowane przez przedstawicieli środowiska naukowego. >>
 

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI - NOWE KONKURSY
 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkursy o finansowanie projektów badawczych w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Startujący właśnie III moduł programu obejmie projekty wprowadzające polską humanistykę do międzynarodowego obiegu naukowego. Wnioski będzie można składać od 25 czerwca. >>
 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W GRZE MIEJSKIEJ PN. „UNIWERSYTECKA GRA BIEGOWA"
 
Dziś ostatni dzień zapisów do udziału w Uniwersyteckiej Grze Biegowej, która odbędzie się w niedzielę, 24 maja br. Uniwersytecka Gra Biegowa jest częścią Festynu rodzinnego na Jasnych Błoniach „UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI DUŻYM I MAŁYM MIESZKAŃCOM MIASTA” organizowanego z okazji 30-lecia Uczelni. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody. Zapraszamy! >>
 

NABÓR WNIOSKÓW NA PROJEKTY W PROGRAMIE ROZWOJU KOMPETENCJI
 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym POWER konkurs na projekty w Programie Rozwoju Kompetencji. Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, kształcąca co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych. Planowana alokacja na konkurs wynosi 250 000 000 zł. Wnioski będą przyjmowane od dnia 22 czerwca 2015 r. do dnia 22 lipca 2015 r. >>
 

RUSZA KONKURS NA PROJEKTY DOTYCZĄCE OBSŁUGI SYSTEMÓW ANTYPLAGIATOWYCH
 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego konkurs na projekty dotyczące obsługi systemów antyplagiatowych. Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna. Planowana alokacja na konkurs wynosi 100 000 000 zł. Wnioski będą przyjmowane od dnia 22 czerwca 2015 r. do dnia 22 lipca 2015 r. >>


EUROPEJSKI PROGRAM NA RZECZ ZATRUDNIENIA I INNOWACJI SPOŁECZNYCH
 
Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) to instrument finansowy UE, który ma promować wysokiej jakości i trwałe miejsca pracy. Program powinien również zapewnić odpowiednią i godziwą ochronę socjalną, a także przyczynić się do zwalczania wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz poprawy warunków pracy.
 
Programem EaSI bezpośrednio zarządza Komisja Europejska. Obejmuje on trzy unijne programy, które w okresie 2007–2013 były zarządzane oddzielnie, a mianowicie: PROGRESS, EURES i instrument mikrofinansowy Progress.Całkowity budżet programu na lata 2014–2020 wynosi 919 469 000 euro. >>
 

 
SZKOLENIE ZE STYPENDIÓW INDYWIDUALNYCH MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
 
„Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie ma ogromną przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie informacyjne pn.  „Marie Skłodowska-Curie zaprasza – jak napisać wniosek na stypendia indywidualne”.  Odbędzie się ono 19 maja br., w godz. 09:00-12:00, w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie, ul. Jagiellońska 20-21, sala "Szwalnia" (s. 115, I piętro).  Na spotkanie szczególnie zapraszamy doświadczonych naukowców posiadających stopień doktora, bądź czteroletnie doświadczenie badawcze po uzyskaniu tytułu magistra i chcący prowadzić badania za granicą. Uczestnicy spotkania zapoznani zostaną z zasadami ubiegania się o stypendium indywidualne w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie. Podczas spotkania przedstawione zostaną kluczowe elementy wniosku, praktyczne porady oraz zasady pisania wniosku projektowego. Seminarium poprowadzi p. Edyta Pazura, konsultantka ds. Programów Badawczych w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT.”
Rejestracja na stronie RCIiTT.
 

 
 

REGIONALNE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII ZAPRASZA NA SPOTKANIA INFORMACYJNE
 
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprasza na seminarium pt. „Jak wykorzystać media społecznościowe do promocji swoich badań i nawiązywania współpracy?”, które odbędzie się 15.05 oraz na spotkanie informacyjne pt. "Marie Skłodowska-Curie - jak napisać wniosek na stypendia indywidualne" zaplanowane na 19.05.

Szczegółowe informacje dotyczące spotkań dostępne są pod linkami:

„Jak wykorzystać media społecznościowe do promocji swoich badań i nawiązywania współpracy?”

"Marie Skłodowska-Curie zaprasza - jak napisać wniosek na stypendia indywidualne"
 

ZACHODNIOPOMORSKA LISTA INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ NA RZECZ PRZEDSIĘBIORSTW
 
Do dnia 30 czerwca 2015 r. uczelnie, jednostki naukowe oraz partnerstwa uczelni, jednostek naukowych i przedsiębiorstw posiadające lokalizację na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mogą ubiegać się o wpisanie przedsięwzięć na Zachodniopomorską Listę Infrastruktury Badawczej Na Rzecz Przedsiębiorstw.

Na Zachodniopomorską Listę Infrastruktury Badawczej Na Rzecz Przedsiębiorstw mogą zostać wpisane inwestycje zlokalizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego, polegające na tworzeniu lub rozwijaniu publicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej w jednostkach naukowych, w zakresie niezbędnym do uruchomienia lub rozszerzenia działalności badawczo-rozwojowej w obszarach, które mogą zostać zidentyfikowane jako inteligentne specjalizacje województwa zachodniopomorskiego.
 
Szczegółowe informacje >>
 

 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE - SPECJALISTA DS. PROMOCJI, PR I KONTAKTÓW Z MEDIAMI W RAMACH PROJEKTU ,,CENTRUM BADAŃ STRUKTURALNO - FUNKCJONALNYCH CZŁOWIEKA"

 

W związku z realizacją przez Uniwersytet Szczeciński projektu "Centrum Badań Strukturalno - Funkcjonalnych Człowieka", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 zapraszamy do składania ofert na zadanie  - Specjalista ds. promocji, PR i konstaktów z mediami. 

Szczegóły zapytania ofertowego wraz z formularzem ofertowym w załączeniu.

CBSFC_zapytanie ofertowe umowa_SPECJALISTA_2

 
 
 
 
REJESTRACJA NA WARSZTATY DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH
 
W ramach tegorocznych Dni NCN w Szczecinie odbędą się warsztaty dla pracowników administracji jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży podoktorskich i stypendiów doktorskich finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Zapraszamy do rejestracji. Spotkanie będzie miało formę jednodniowych warsztatów w dwóch terminach: 13 i 14 maja 2015 r. >>
 

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
W związku z realizacją przez Uniwersytet Szczeciński projektu "Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka" współfinansowanego przez Unię Europejską Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, poszukuje się wykonawcy zadania pn.:
Produkcja filmów promocyjnych dla projektu "Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka".
Dokumenty:
 
 
 
 
 
 
 
 
WYNIKI DRUGIEJ EDYCJI U-MULTIRANK
 
U-Multirank,  projekt Komisji Europejskiej będący nową międzynarodową klasyfikacją szkół wyższych, opublikował wyniki drugiej edycji globalnego rankingu uczelni, które od 30 marca dostępne są w serwisie www.multirank.org. Drugi rok z rzędu wśród ocenionych szkół wyższych znajduje się również Uniwersytet Szczeciński.

- Globalny ranking uczelni wyższych U-Multirank to informacje o ponad 1 200 uczelniach, ponad 1 800 wydziałach oraz 7 500 programach studiów z 83 państw. U-Multirank umożliwia ocenę i porównanie uczelni zarówno na poziomie instytucjonalnym (ranking uczelni), jak i w wybranych obszarach tematycznych (rankingi dziedzinowe). W pierwszej edycji U-Multirank były to: studia biznesowe, inżynieria mechaniczna, elektrotechnika i fizyka. W tym roku do grupy tej dołączyły nowe dyscypliny: medycyna, psychologia oraz informatyka – wyjaśnia Marta Ciupa z Działu Projektów Europejskich US.

Spośród ocenianych w ramach drugiej edycji U-Multirank ponad 1 200 szkół wyższych aż 41 to polskie uczelnie. Uniwersytet Szczeciński uzyskał bardzo dobre wyniki w kilku spośród ocenianych kategorii, m.in. kształcenie i nauczanie, badania, umiędzynarodowienie oraz zaangażowanie w sprawy regionu, uzyskując aż 6 najwyższych ocen. Uwzględniając łączną liczbę punktów US uplasował się na 2 miejscu w województwie zachodniopomorskim, 23 w Polsce oraz 734 na świecie.

Szczegółowe informacje na temat rankingu znajdą Państwo na stronie www.umultirank.org oraz na stronach Komisji Europejskiej.


DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Przypominamy, że tylko do 3 kwietnia można zgłaszać swoje atrakcje do udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich! Na stronie www.DniOtwarte.eu można już znaleźć pierwszych uczestników akcji.

Jeżeli również chcielibyście Państwo zaprezentować odwiedzającym, co udało się Wam osiągnąć lub zbudować dzięki środkom Funduszy Europejskich, wystarczy zorganizować od 7 do 10 maja 2015 r. Dzień Otwarty Funduszy Europejskich w swoim projekcie. Atrakcje mogą być różne, w zależności od rodzaju  przedsięwzięcia – od darmowych usług (np. wizyta u fryzjera, który otrzymał fundusze na otwarcie salonu) poprzez prezentację nowoczesnej maszyny w fabryce, aż po przejażdżkę autobusem zakupionym ze środków unijnych.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://dniotwarte.eu/dolacz-do-nas/
 

WYKŁAD OTWARTY DR PIOTRA ŻMIJEWSKIEGO PT.NIESPECYFICZNE FORMY WSPOMAGANIA TRENINGU SPORTOWEGO"
 
Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty dr Piotra Żmijewskiego pt. „Niespecyficzne formy wspomagania treningu sportowego”, który odbędzie się w najbliższy piątek (20.03.2015) o godzinie 13:30 w siedzibie Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego, al. Piastów 40b (Szczecin), budynek 6, sala 223.

Dr Piotr Żmijewski to obecnie jeden z czołowych polskich fizjologów sportu, pracownik Instytutu Sportu w Warszawie, osoba odpowiedzialna za przygotowanie fizjologiczne wielu reprezentantów naszego kraju.

Wykład odbywa się w ramach projektu "Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka" współfinansowanego  przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Zaproszenie do pobrania


WARSZTATY PT. " EURAXESS - KIERUNEK EUROPA. STYPENDIUM, NAUKA, PRACA W TWOIM ZASIĘGU"
 
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie zaprasza na warsztaty komputerowe skierowane do osób zainteresowanych zasadami funkcjonowania oraz możliwościami oferowanymi przez portal EURAXESS, który jest podstawowym interaktywnym narzędziem informacyjnym na temat ofert pracy w Europie i poza nią oraz platformą wsparcia mobilności naukowców. Odbędą się one 20 marca 2015 r., w godz. 09:00-12:00, w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie. >>
 

ZAPRASZAMY NA FILMY FRANCUSKOJĘZYCZNE W RAMACH TEGOROCZNEJ 'FRANKOFONII'

W ramach tegorocznej Frankofonii zapraszamy na filmy francuskojęzyczne (projekcje z polskimi napisami). W ramach współpracy na bezpłatne projekcje zapraszamy do Szczecińskiego Inkubatora Kultury.

Poniżej znajdą Państwo link do oficjalnej strony festiwalu i opisy filmów.

www.frankofonia-polska.pl


OFERTY STYPENDIALNE 2015 - NIE PRZEGAP TERMINÓW

 
Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami grantów i stypendiów dla naukowców (podane wg terminów składania wniosków) przygotowanymi przez Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS>>
 

 HARMONOGRAM KONKURSÓW MIĘDZYNARODOWYCH
 
Aktualne nabory wniosków w programach NCBR znajdują się na stronie: www.ncbr.gov.pl>>
 

KALENDARZ DPE
 
Serdecznie zapraszamy do korzystania z Kalendarza Działu Projektów Europejskich, gdzie zapoznacie się Państwo z terminarzem wydarzeń i konkursów programów krajowych i zagranicznych: www.dpe.usz.edu.pl
 

RUSZYŁ NABÓR W RAMACH FUNDUSZU WSPÓŁPRACY DWUSTRONNEJ DLA PROGRAMU ,,OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I EKOSYSTEMÓW"

Udział w naborze wziąć mogą podmioty realizujące projekty bilateralne w partnerstwie z organizacjami z Państw-Darczyńców (tj. Islandia, Liechtenstein, Norwegia). Działania podejmowane w ramach Funduszu odnoszą się do celu Programu, którym jest ochrona różnorodności biologicznej.Wnioski będą przyjmowane w terminie od 3 marca do 30 czerwca 2015 r.

Szczegółowe informacje na temat naboru zostały zamieszczone na stronie: www.mos.gov.pl


„MOBILNOŚĆ PLUS" DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego właśnie ogłosiło czwartą edycję programu „Mobilność Plus". Młodzi naukowcy, którzy chcą prowadzić badania naukowe w zagranicznych ośrodkach naukowych mają czas do 15 kwietnia, aby zgłosić się do programu. Dla uczestników programu przewidziano wsparcie finansowe w wysokości 10 tys. zł miesięcznie na pokrycie kosztów pobytu w jednostce naukowej z siedzibą poza Polską. 

Szczegóły na stronie: www.nauka.gov.pl 


PIERWSZA POLSKA EDYCJA PRESTIŻOWEGO KONKURSU ,,INNOWATORS UNDER 35"

Do 31 marca 2015 r. zbierane są nominacje do prestiżowego konkursu „Innovators Under 35”, którego partnerem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Do konkursu mogą być nominowani młodzi przedsiębiorcy, badacze i wizjonerzy – autorzy projektów w takich dziedzinach technologii, jak: Internet, biotechnologia, telekomunikacja, transport, materiały i energia.

Więcej informacji na stronie: www.mitinnovatorseurope.com .


PIERWSZY NABÓR PROJEKTÓW PROGRAMU INTERREG EUROPAŚRODKOWA OTWARTY
 

Nabór jest dwuetapowy. Pierwszy etap naboru dotyczący koncepcji projektu trwa od 12 lutego do 13 kwietnia 2015 r. Tylko wnioskodawcy projektów wybranych w 1. etapie będą mogli wziąć udział w etapie 2.

Informacje dotyczące naboru można znaleźć na stronie www.interreg-central.eu, a także www.europasrodkowa.gov.pl i www.ewt.gov.pl. 


ZOSTAŁ URUCHOMIONY NEWSLETTER DPE

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 5 lutego 2015 r. został uruchomiony Newsletter Działu Projektów Europejskich. Zapraszamy do rejestracji, dzięki czemu będą mogli Państwo otrzymywać najnowsze wiadomości dotyczące programów krajowych i zagranicznych, informacje o możliwościach finansowania badań, ofertach dla naukowców i przedsiębiorców oraz o ciekawych wydarzeniach i konkursach.

Życzymy przyjemnej lektury!


EUROPEAN PIONEERS

30 marca 2015 r. ruszy nabór wniosków w ramach programu European Pioneers. W ramach konkursu istnieje możliwość otrzymania od 50 000 euro do 250 000 euro na rozwój e-biznesu. Konkurs adresowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw oraz studentów, którzy na potrzeby projektu założą własną firmę. 

Szczegóły na stronie:  www.weblify.pl


NABÓR DO I ETAPU DLA PROJEKTÓW DO PROGRAMU INTERREG EUROPA ŚRODKOWA

 

Od 12 lutego 2015 do 13 kwietnia 2015 będzie trwał nabór do I etapu dla projektów do programu Interreg Europa Środkowa. Informacje na temat naboru i możliwości konsultowania pomysłów projektowych z ekspertami Sekretariatu Technicznego oraz pakiet aplikacyjny dostępne będą na stronie www.interreg-central.eu 12 lutego br. W tym samym dniu zostanie też otwarta rejestracja na seminarium dla wnioskodawców wiodących, które jest organizowane przez Sekretariat Techniczny programu w Wiedniu, 10 marca br. Niemniej jednak ci wszyscy, którzy chcą brać udział w projektach Europy Środkowej jako partnerzy będą mieli możliwość uczestniczyć w krajowej konferencji informacyjnej (zasady I naboru) organizowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie w dniu 18 marca 2015.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez stronę: www.europasrodkowa.gov.pl

 


ERC: GRANTY NA BADANIA DLA DOŚWIADCZONYCH NAUKOWCÓW

 

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ang. Europea Research Council, skrót: ERC) oferuje granty na pionierskie badania dla doświadczonych naukowców bez względu na dziedzinę, którą się zajmują.

 
Budżet pojedynczego projektu: do 2 ,5 mln € (w niektórych przypadkach do 3,5 mln €). 
Nabór wniosków: do 2 czerwca 2015 r. 
Czas trwania projektu: do 5 lat 
 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie  European Research Council, a dokumentacja konkursowa na portalu Participant Portal.  
 

NCBR OGŁOSIŁ HARMONOGRAM KONKURSÓW W 2015 ROKU

 

NCBR ogłosił wstępny harmonogram naborów w konkursach w 2015 roku. Harmonogram przedstawia orientacyjne terminy naborów wniosków w poszczególnych konkursach. Wskazane terminy mogą ulec zmianie.

 

Harmonogram konkursów dostępny jest na stronie NCBR>>.

 


GRANTY EUROPEJSKIEJ RADY DS. BADAŃ NAUKOWYCH

Do 12 marca 2015 r.Europejska Rada ds. Badań Naukowych przyjmuje wnioski o Consolidator Grant. Granty te są adresowane do naukowców, którzy stopień doktora uzyskali 7-12 latprzed 1 stycznia 2015 r. Maksymalne finansowanie to 2 mln euro na 5 lat.

Szczegóły na stronie: www.kpk.gov.pl


WYMIANA WIEDZY POMIĘDZY SEKTORAMI I/LUB KRAJAMI TRZECIMI

 

Komisja Europejska ogłosiła konkurs na projekty Marii Skłodowskiej-Curie „Research and Innovation Staff Exchange”. Są to projekty badawcze mające na celu rozwój pracowników poprzez wymianę pracowników pomiędzy instytucjami z różnych sektorów i krajów. Termin składania wniosków: 28 kwietnia 2015 r.

Szczegóły na stronie: www.kpk.gov.pl

 


 

 

 


PORTAL FUNDUSZY EUROPEJSKICH W NOWEJ ODSŁONIE

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało nową odsłonę serwisów internetowych Funduszy Europejskich. Portal, dostępny pod adresem www.funduszeeuropejskie.gov.pl, oraz serwisy krajowych programów zyskały odświeżoną, atrakcyjniejszą dla użytkowników szatę graficzną, ale co najważniejsze - będą bardziej intuicyne w obsłudze.


VI EDYCJA PROGRAMU LIDER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło VI edycję programu Lider, który skierowany jest do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji naukowców w samodzielnym planowaniu prac oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym.

Szczegóły na stronie NCBR>>


KONKURSY W RAMACH PROGRAMU HORYZONT 2020

Otwarte konkursy w ramach porgramu HORYZONT 2020 oraz ich szczegółowa dokumentacja publikowane są na stronie Komisji Europejskiej oraz stronie Działu Projektów Europejskich.

 


KONKURS NA WYMIANĘ MIĘDZYNARODOWĄ I MIĘDZYSEKTOROWĄ PRACOWNIKÓW W PROGRAMIE  HORYZONT 2020

 

Komisja Europejska ogłosiła otwarcie konkursu RISE (Research and Innovation Staff Exchange) w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie, w Horyzoncie 2020. Program RISE polega na wymianie pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami (naukowcy, w tym doktoranci oraz kadra zarządzająca, administracyjna i techniczna) pracującymi w różnych krajach i sektorach. 

 

Szczegóły>>

 


FILM PROMUJĄCY PROJEKT ,,UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI - Lider przyszłości"

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego projekt ,,UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI - Lider przyszłości". Filmy dostępny jest TUTAJ>>

 


POWTÓRNE ZAPYTANIE OFERTOWE - DORADZTWO PRAWNE W RAMACH PROJEKTU ,,CENTRUM BADAŃ STRUKTURALNO - FUNKCJONALNYCH CZŁOWIEKA"

 

W związku z realizacją przez Uniwersytet Szczeciński projektu "Centrum Badań Strukturalno - Funkcjonalnych Człowieka", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 zapraszamy do składania ofert na doradztwo prawne w ramach projektu. 

Szczegóły zapytania ofertowego wraz z formularzem ofertowym w załączeniu.

Zapytanie>>


ZAPYTANIE OFERTOWE - DORADZTWO PRAWNE W RAMACH PROJEKTU ,,REMONT BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO"

 

W związku z realizacją przez Uniwersytet Szczeciński projektu "Remont Biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 zapraszamy do składania ofert na doradztwo prawne w ramach projektu.

Szczegóły zapytania ofertowego wraz z formularzem ofertowym w załączeniu.

Zapytanie>>

 


ZAPYTANIE OFERTOWE - DORADZTWO PRAWNE W RAMACH PROJEKTU ,,CENTRUM BADAŃ STRUKTURALNO - FUNKCJONALNYCH CZŁOWIEKA"

 

W związku z realizacją przez Uniwersytet Szczeciński projektu "Centrum Badań Strukturalno - Funkcjonalnych Człowieka", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 zapraszamy do składania ofert na doradztwo prawne w ramach projektu. 

Szczegóły zapytania ofertowego wraz z formularzem ofertowym w załączeniu.

ZAPYTANIE>>

 

PROTOKÓŁ Z KOMISYJNEGO OTWARCIA OFERT>>

 


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - SPECJALISTA DS. PROMOCJI, PR I KONTAKTÓW Z MEDIAMI W RAMACH PROJEKTU ,,CENTRUM BADAŃ STRUKTURALNO - FUNKCJONALNYCH CZŁOWIEKA"

 

W związku z realizacją przez Uniwersytet Szczeciński projektu "Centrum Badań Strukturalno - Funkcjonalnych Człowieka", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 zapraszamy do składania ofert na zadanie - Specjalista ds. promocji, PR i kontaktów z mediami. 

Szczegóły zapytania ofertowego wraz z formularzem ofertowym w załączeniu.

CBSFC_zapytanie oferowe_SPECJALISTA

CBSFC_wzor umowy_SPECJALISTA

Wyszukiwarka

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić